PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Chorvatsko » Dalmácie » Ston
Město a přístav rozkládající se na úzkém pruhu země, který spojuje poloostrov s pevninou. Stonský kanál spojuje přístav Ston s otevřeným mořem. Hospodářský význam má zemědělství, pěstování vinné révy a oliv, rybolov a cestovní ruch. Na pobřeží u mostu a podél pobřeží a rovněž ve 3 km vzdáleném zálivu Prapratna jsou velmi dobré podmínky ke koupání, rybolovu a podvodnímu rybolovu.

Historické město Ston je svými proslulými hradbami a četnými historicko-kulturními památkami (zejména stavby z doby Republiky Dubrovník) jedním z nejkrásnějších opevněných nést na pobřeží Jaderského moře. Nedaleko města leží u vsi Česvinica jeskyně Gudnja - bohaté archeologické naleziště z období neolitu (nejstarší nálezy pocházejí ze 7. stol. př. n. l.). Rozvoj dnešního města začal ve 14. stol., kdy zde obyvatelé Dubrovníku zřídili rozlehlé šaliny. Největší šaliny (těžba soli) v iblasti Jadranu měl chránit mohutný systém opevnění. Vznikly 5,5 km (zachovalo se 5 km) dlouhé hradby se 40 věžemi (zachovalo se 20 věži) a 7 baštami. Součástí byly i takové sociální vymoženosti jako vodovod či kanalizace (vybudovány roku 1581). Město získalo tvar pravidelného pětiúhelníku a systém ulic byl rozdělen na 15 pravidelných polí, přičemž v každém z nich stálo 10 domů. Do města bylo možné vstoupit pouze dvěma branami. Kromě města jako urbanistického celku zde byl vybudován rovněž velice zajímavý obranný systém mezi sídly Ston, Mali Ston a Veliki Kastel (Veliki kaštio), a sice velká čtyřhranná tvrz, která bránila město. Nad obcí Mali Ston, spojené s městem hradbami táhnoucími se přes vyvýšeninu Bartolomija, stojí zřícenina pevnosti Koruna, ze které je překrásný panoramatický výhled. Po staletí se Ston z hlediska svého významu považoval za druhé nejvýznamnější středisko hned za Dubrovníkem. Proto je jeho kulturní dědictví tak cenné. Mezi nejvýznamnější sakrální stavby patří goticko-renesanční sídlo dubrovnického místodržitele a renesanční Knížecí palác (knížete Sorkočeviče z r. 1573, restaurovaný v 19. stol.). Pozdně románský františkánský klášter byl vybudován v r. 1347. Na jihozápadě na kopci Gradac stojí předrománský kostel sv. Mihajla s cennými freskami z konce 11. a začátku 12. stol.

Příjezd do města po moři (Stonský kanál) je ztížen, plavební prostor je široký 25 m a hluboký pouze 2,5 m. Když vane jugo, plavba se nedoporučuje. Přistání je možné v přístavu v hloubce 4 m nebo u malého přístavního mola. Přístaviště je otevřené jihovýchodním větrům.
StonSton
Ston
Ston - okolí městaSton - okolí města
Ston - okolí města
Ston - kostel sv. MichaelaSton - kostel sv. Michaela
Ston - kostel sv. Michaela
Ston - PevnostSton - Pevnost
Pevnost
Ston - PevnostSton - Pevnost
Pevnost
Ston - ZálivSton - Záliv
Záliv
Ston - Zátoka PrapratnaSton - Zátoka Prapratna
Zátoka Prapratna
Fotografie uživatelů
Luka
Ston
Ston
Ston
Ston
Ston
Loď Istok v přístavu
Pohled z pevnosti Ston